14 jaanuar 2012

Valimisliit Türi Sotsiaaldemokraatlik Valik

AVALDUS
Türil,                                                                                                                         6. jaanuaril 2012
Valimisliit Türi Sotsiaaldemokraatlik Valik arvab, et senise koalitsioonipartneri Reformierakonna mõned nädalad tagasi algatatud Türi valla valitsusliidu lammutamine oli  etteplaneeritud tegevus, mille ainukeseks eesmärgiks oli sisuliste küsimuste asemel poliitiline intriig, mis oli kantud võimuambitsioonist. Läbi meedia esitatud süüdistused partnerite suhtes olid algusest peale alusetud ja sellisena ka Türi valla mainet kahjustavad.  Meie põhimõtetega ei käi kokku oma kodukoha mainet kahjustav poliitiline kraaklemine ajakirjanduses. Toonaste etteheidete naeruväärsuse näitamiseks piisab, kui meenutada, et  äsja läbis tasakaalus Türi valla 2012. aasta eelarve volikogus I lugemise.  Peamisi vallaelu valdkondi rahandusest kuni hariduseni on juhtinud siiani Reformierakonna abivallavanemad. Kas mitte Reformierakond ei süüdista enda abivallavanemaid tööga toimetulematuses?
Reformierakonna poolt esilekutsutu tegelikuks põhjuseks on nende vastse piirkonnajuhi Jaan Arvola võimuambitsioon Türi vallavolikogu esimehe koha saamiseks, mida on otsesõnu väljendanud ka  Järvamaa organisatsiooni juht Tõnis Kõiv, kes on paljuski kogu intriigi sisuline vedaja.  Poliitintriigi koomilise poole pealt tasub avalikustada sarnane olukord kahe aasta tagant, kus tookordsele Keskerakonnast ainukesena volikogusse pääsenud Jaan Arvolale küsis äsja moodustatud koalitsioonilt volikogu esimehe kohta Keskerakonna maakonnajuht Kersti Sarapuu.  Ühtlasi meenutame, et poliitkarnevali osatäitjad Jaan Arvola, Kersti Sarapuu ja Tõnis Kõiv on kõik Paide linnaga seotud poliitikud.
Valimisliidu Türi Sotsiaaldemokraatlik Valik arvates on Türil aeg valla mainet kahjustav ja naeruvääristav poliitkarneval lõpetada. Me soovime, et poliitintriigide asemel tegutsetaks Türi valla arendamise nimel. Aeg ei kannata oodata ja Türi kodanikud ei vääri sellist suhtumist, kus lihtsalt poliitvõimu nimel sõidetakse nende huvidest üle.
Me teeme ettepaneku, et uus valitsusliit moodustataks laiapõhjalisena ja see tugineks tegelikele Türi valla inimestele.  See tähendab, et Türi valitsusliidu moodustaksid Isamaa ja ResPublica Liidu ning Türi Sotsiaaldemokraatliku Valiku esindajad. Meie ei hoia kinni ühestki ametikohast ja oleme valmis unustama vastastikused erimeelsused. Oleme valmis alustama läbirääkimisi. Teame, et ka Türi inimesed ootavad tühja poliitkempluse lõpetamist. Usume, et kui IRL asjade üle tõsiselt järele mõtleb, siis saavad ka nemad aru, et liialt paremale kaldu olev ja ülearustest poliitintriigidest kantud vallavõim ei tule Türi valla inimestele kasuks.