01 juuli 2013

4. Õpetajate töötasu ei tohi olla väiksem riigi poolt lubatust

Üks kuu on jälle läbi, lähemal ajal on oodata haridusministri järjekordseid süüdistusi kohalike omavalitsuste aadressil. Miks ei maksa omavalitsused õpetajatele riigi poolt lubatud tasu, jääb paljudele arusaamatuks. Vähemalt võiks seda selgitada Türi valla õpetajatele ja elanikele meie vallas elav Riigikogu liige. Kahjuks saame tema sulest lugeda ainult artikleid, mis räägivad raha jagamisest. On ikka üks tubli naine, tänu temale saab korda teha lasteaedade piirdeaiad ning raha jagu ka paljude muude probleemide lahendamiseks. Mõni võib-olla nii mõtleb, mina küll ei arva, et Riigikogu peab tegelema lasteaia piirete remontimiseks raha eraldamisega. Eesti riigis on kordades tõsisemaid probleeme (kümned tuhanded vaesuses elavad lapsed, suur väljaränne, suurenevad kodukulud, Estonian Airis ja Eesti Energias toimuv), mis vajavad lahendamist. Riigikogu liige Kaia Iva peaks pigem selgitama haridusvaldkonnas toimuvat, maksaks enne õpetajatele esialgu lubatud töötasu välja ning seejärel hakkaks õpetajatele rääkima järjekordsest palgatõusust. Pigem on tegemist järjekordsete valimiseelsete lubadustega, mis pole mõeldudki täitmiseks.
Volikogus andis vallavanem infot õpetajate keskmise palga kohta valla üldhariduskoolides. Esitatud andmetega tutvumine võttis sõnatuks.
Õpetaja keskmine palk valla üldhariduskoolides
Retla Kool                                          822.- eurot kuus
Laupa Põhikool                                   809.- eurot kuus
Türi Põhikool                                      805.- eurot kuus
Türi Ühisgümnaasium               767.- eurot kuus
Kabala Kool-Lasteaed                        756.- eurot kuus
Tuletame meelde, et riigi poolt kehtestatud miinimumpalk on 715 eurot kuus ning õpetajate keskmine palk peaks olema vähemalt 915 eurot kuus iga õpetaja ametikoha kohta. Riik on omavalitsustele selleks raha eraldanud, nii väidab haridusminister.
Kas ei ole natuke naljakas. Riigi hariduspoliitikat juhib IRLi liikmest minister, sama erakonna liikmed on võimul ka Türi vallas. IRL on demokraatlik erakond (nii nad vähemalt väidavad), IRLi hariduspoliitika (sealhulgas lubaduse tõsta õpetajate töötasu) on kokku lepitud erakonna liikmetega. Süüdistama ei pea haridusministrit, vaid IRLi liikmeid üle Eesti, kes erakonna otsuseid ei täida ning õpetajaid lollitavad. Türi Vallavolikogus on kümme IRLi liiget, nende nimed leiate Türi valla kodulehelt. See on näide ausast Eesti riigi ja Türi valla asja ajamisest, millest Raivo Pink viimases Türi Rahvalehes kirjutab.
Selline olukord tuleb kiiresti lõpetada ning maksta õpetajatele välja riigi poolt eraldatud tasu. Teha tuleb seda veel enne uue õppeaasta algust. Seda enam, et alles mõni päev tagasi tegi haridusminister ettepaneku tõsta miinimumpalka (800 euroni kuus) ning õpetajate keskmist palka (960 euroni kuus).

29 juuni 2013

Ainult demokraatlike valitsemispõhimõtete järgimine, ausus ja avatus on parim rohi valijate usalduse võitmiseks ning kõikvõimalike probleemide ärahoidmiseks

Ainult demokraatlike valitsemispõhimõtete järgimine, ausus ja avatus on parim rohi valijate usalduse võitmiseks ning kõikvõimalike probleemide ärahoidmiseks. See on vastus volikogu esimehe viimasele kirjatükile Türi Rahvalehes. Probleemid on tekkinud ilmselt sellest, et volikogu esimees ning IRL ei ole suutnud nendest põhimõtetest oma tegevuses lähtuda. Uus koalitsioon on olnud võimul juba üle pooleteise aasta, kes on keelanud korraldada hankeid läbipaistvamalt ja ausamalt. Selle asemel põhjendab volikogu esimees oma tegevust eelneval perioodil tehtuga. Või arvab Raivo Pink tõesti, et volikogu esimehena võib ta sisuliselt teeseldud hanke ning olematu konkurentsi tingimustes suvalist hinda küsida. Volikogu esimehe puhul on see lubamatu. Ei tohiks unustada ka allhankeid valla objektidel, mis muudavad oluliselt artiklis kirjeldatud protsente.
Nüüd palkadest. Kahjuks jätab Raivo Pink osa infost enda teada. Tegelikult on vallavanema palk olnud kõik need aastad ühesugune. Erinevus tuleneb sellest, et põhipalgale lisandus tasu avalikus teenistuses tööl oldud aastate eest. Kui Pipi-Liis Siemann oleks peale valimisi jätkanud tööd vallavalitsuse arendusspetsialistina, oleks ka tema palk täna suurem. Ilmselt huvitas teda ainult võim, töö volikogus (mille liikmeks ta valiti) või vallavalitsuse spetsialistina teda ei huvitanud.
Ajalehes graafikute avaldamise asemel oleks Raivo Pink võinud ausalt kirjutada, et tema tahtis jätta volikogu esimehe tasu endiseks ning kutsus ka teisi volikogu liikmeid temaga ühinema. Õnneks ei toetanud Raivo Pinki ka mitmed IRLi liikmed. Volikogu esimehe tasu vähendas vallavolikogu 25.01.2012 toimunud koosolekul. Olen kindel, et olulisemate kohtade jaotus oli uue koalitsiooni liikmete vahel selleks ajaks juba kokku lepitud. Sisuliselt võitles Raivo Pink volikogu koosolekul selle nimel, et saada endale suuremat hüvitist. Tegelikult võiks volikogu esimehe tasu veelgi vähendada, sest volikogu esimehe rolli ei tasu üle tähtsustada, volikogus on 23 liiget, kes kõik on saanud valijatelt volituse nende nimel tegutsemiseks. Seda enam, et valijatelt saadud häälte arvu alusel jäi Raivo Pink alles kaheteistkümnendale kohale.
Graafikuid oleks ajalehte mahtunud kindlasti rohkem. Näiteks oleks võinud näidata, palju tekitas vallale kahju tähtajalise lepinguga tööle võetud nõunikule töölt lahkumisel kolme kuu töötasu suuruse hüvitise maksmine. Kahe-kolme päeva jooksul koondati põhikohaga töötaja ja tema asendaja. Sellest volikogu esimees millegipärast vaikib. Need on ainult üksikud näited ausalt Eesti riigi ja Türi valla asja ajamisest, millest Raivo Pink Türi Rahvalehes kirjutab.

28 juuni 2013

3. Taastame korrakaitse- ja turvalisuse komisjoni

Turvalisuse tagamisega seonduvast on viimasel ajal palju räägitud. Pea igapäevaseks on muutunud teated avaliku korra sagenenud rikkumistest, kaklustest, röövimistest, inimeste peksmisest ning avalikes kohtades alkoholi tarvitamisest ja lärmamisest.
Jääb arusaamatuks, miks koalitsioon kaotas korrakaitse- ja turvalisuse komisjoni, mis toimus IRLi liikmete peades seda otsust vastu võttes. Türi vallas võiks otsuseid tehes lähtuda ikka talupojatarkusest ning enne otsuse langetamist põhjalikult kaaluda kõiki poolt- ja vastuargumente. Komisjon kaotati, kuid turvalisusega seotud probleemid pole kahjuks kuhugi kadunud, neid tuleb iga päevaga aina juurde. Probleeme mida lahendada või mille lahendamisele kaasa aidata on väga palju. Vald saab senisest enam aidata kaasa naabrivalve arendamisele ning abipolitseinike arvu suurendamisele. Kriisireguleerimisega seonduv on alles lapsekingades, kuhugi ei ole kadunud probleemsed noored. Probleemi lahendamisele aitaks kindlasti kaasa korrakaitse, avaliku korra ja elanikkonna turvalisuse, liiklusohutuse, alaealiste järelevalve ning eelpool nimetatud küsimustega tegelevate erinevate ametkondade kaasamisega seonduvate küsimuste parem koordineerimine. Korrakaitse- ja turvalisuse komisjon  sobib selleks ideaalselt.
Tasub märkida, et endine korrakaitse- ja turvalisuse komisjoni esimees Jaan Arvola on endiselt volikogu liige. IRLi häältega edutati ta koguni volikogu aseesimeheks. Miks ta enam turvalisuse pärast muret ei tunne, jääb arusaamatuks.  Probleeme selles valdkonnas on väga palju. Sain minagi vallavanamana pidevalt hurjutada, et komisjoni poolt tõstatatud küsimustele piisavalt tähelepanu ei pööranud. Endise komisjoni esimehe käitumine tekitab segadust ka noorte hulgas. Jääb arusaamatuks, kas lähtuma peaks inimese (poliitiku) sõnadest või tegudest. Selline kahepalgelisus ongi tekitanud sügava kuristiku poliitikute ja normaalselt mõtlevate ja käituvate inimeste vahele.

07 juuni 2013

2. Hangete korraldamist tuleb oluliselt parandada

Türi vallal on riigihangete plaan. Pean tunnistama, et meie omal ajal selle koostamiseni ei jõudnud. Lootsin, et üks oluline puudujääk vallavalitsuse töös saab nüüd lahendatud. Hangete korraldamine peaks tagama valla rahaliste vahendite läbipaistva, otstarbeka ja säästliku kasutamise ning isikute võrdse kohtlemise.
Plaan plaaniks. Olulisem on aga see, kuidas hankeid korraldatakse. Tegemist ei ole tõsiste hangetega, kui kutsed elektritööde tegevusluba nõudvate tööde teostamiseks saadetakse firmadele, kellel ei ole elektritööde tegevusluba või hanked on üleval valla kodulehel ainult loetud tunnid.
Kas me nii saame rääkida valla rahaliste vahendite säästlikust ja otstarbekast kasutamisest ning isikute võrdsest kohtlemisest? Kõige kurvem on see, et need hanked on võitnud volikogu esimehele kuuluv firma. Kas see ongi valla aus, läbipaistev ja demokraatlik valitsemine, mida meile poolteist aastat tagasi lubati? Tegemist on valla jaoks väga suurte summadega, mida saaks otstarbekamalt kasutada. Ja nii makstakse 4-5 päeva kestva töö (jõulukaunistuste ülespanemine) eest tasu, mille teenimiseks paljud inimesed peavad käima tööl ligemale aasta. Samas rõhutavad volikogu esimees ja vallavanem pidevalt, et raha ei ole. Nii ongi raske mõista, miks vald ei leidnud raha õppevahendite soetamiseks, jättes haridus- ja noorsookomisjoni üksmeelse otsuse tähelepanuta.
Juriidiliselt võib-olla ongi tegemist JOKK-skeemiga, kuid hindama peaks eelkõige ausust. Tasub meenutada, et volikogu esimees oli see, kes alles hiljuti korruptsiooniohtu märgates KAPO poole pöördus. Raske on uskuda, et ta tahtis midagi paremaks muuta. Pigem sooviti nii oma võimu kindlustada, võttes eeskuju ajaloos toimunud sündmustest.
Lõpetuseks tahan öelda, et hangete plaani ei ole vaja järjekordse linnukeste tegemiseks, see peaks tagama valla raha säästlikuma kasutamise. Kes keelab hankeid kuulutamast välja 2 kuni 3 kuud enne tööde teostamise algust, eriti valdkondades, kus konkurents tegelikult puudub. Nii saaks ka volikogu esimees inimestele ausalt silma vaadata.

05 juuni 2013

1. Volikogu liikmele ei pea volikogu tööst osavõtu eest tasu maksma

Järjest vähem on neid inimesi, kes tunnevad uhkust Eesti riigi üle. Suur väljaränne, kümned tuhanded süvavaesuses elavad lapsed, suured kodukulud ning plahvatuslikult kasvanud inimeste hulk, kes ei tule toime kõige elementaarsemate igapäevaeluks vajalike kulude katmisega. Samal ajal kulutame sadu miljoneid teiste riikide abistamiseks, Ajame Eesti asja, matame tohutuid summasid Estonian Airi ning Jordaaniasse ja USAsse. Lahendamist vajavaid probleeme on palju ning neid tuleb pidevalt juurde. Samal ajal koalitsioon inimeste sissetulekute suurendamiseks vahendeid ei leia. Tõsi, õpetajate, politseinike, päästjate, hooldajate, õdede ja arstide tasu mõne protsendi võrra suurendati, kuid ei ole kellelegi saladuseks, et tänu inflatsioonile on inimeste reaalne ostujõud vähenenud. Samal ajal suurenes kõige rohkem Riigikogu liikmete tasu ning seda vaatamata sellele, et Riigikogu liikme tasu on kümme korda suurem kui näiteks hooldajatel. Tasub meenutada, et üks (puudust kannatav) Riigikogu liige elab ka Türi vallas.
Türi vald peaks näitama riigile eeskuju, alustada võiks Türi Vallavolikogu kulude vähendamisest. Olen seisukohal, et volikogu ja komisjonide liikmetele volikogu ja komisjonide töös osalemise eest tasu maksma ei peaks. Põhjus lihtne. Eestis, sealhulgas Türi vallas on arvukalt mittetulundusühinguid, mille liikmed tegutsevad tasuta oma kogukonna hüvanguks. Ei arva, et volikogu ja komisjonide liikmed peaks siin olema erandiks.
Volikogu esimehe ja komisjoni esimeeste tasu võiks siduda miinimumpalgaga, siis ei pea neid pidevalt muutma. Volikogu esimehe tasu võiks olla 0,5 (160 eurot) ja komisjoni esimeestel 0,15 (48 eurot) miinimumpalka. Arvestades volikogu liikmete töökoormust, oleks see õiglane teiste töötajate ja valla elanike suhtes. Volikogu esimehe rolli ei tohiks üle tähtsustada. Volikogu ei ole äriühing, volikogus on 23 liiget, kes on saanud mandaadi valijate esindamiseks. Volikogu esimehel tuleb esindusfunktsioonid ja töökoormus lihtsalt volikogu liikmete vahel ära jagada.
Loodan, et enamus volikogu liikmetest on minuga samal arvamusel. „Tunnen kaasa nendele volikogu liikmetele“, kelle võitlus koha pärast volikogus on olnud seotud eeskätt isiklike majanduslike huvidega. Peab aru saama, et äriühingu loogikat ei saa tuua üle kohaliku omavalitsuse juhtimisse.
Muudatustega hoiaksime kokku kümneid tuhaneid eurosid, mida saaks kasutada pakilisemate probleemide lahendamiseks.
NB! Hetkel on volikogu esimehe tasu 313 eurot, komisjoni aseesimehel 57,50 eurot ja komisjoni esimeestel 38,50 eurot. Volikogu liikme tasu volikogu töös osalemise eest on 19 eurot, komisjoni liikmele makstakse 6 eurot komisjoni töös osalemise eest.

31 mai 2013

Ebaõnnestunud näitemäng avatud, ausast ja demokraatlikust valitsemisest

Türi uus valitsuskoalitsioon on olnud võimul poolteist aastat. Oleks mõistlik lugeda läbi vanad ajalehed ning meenutada volikogu liikmete võimupöörde ajal kõlanud lubadusi ja väljaütlemisi. Julgen kinnitada, et demokraatlikust, avatud ja ausast ning meie kõigi huve arvestavast vallajuhtimisest oleme väga kaugel.
Eelmisel kuul arutas volikogu eelarve- ja arenduskomisjon Türi valla 2013. aasta lisaeelarve vastuvõtmist ning vallale laenu võtmist. Komisjon pidas vajalikuks võtta vallale laenu 400 tuhat eurot. Ka vallavalitsuse liikmed (valla arendusjuht, rahandus- ning majandusosakonna juhataja) ei pidanud suurema laenu võtmist vajalikuks. Volikogus pani volikogu esimees aga hääletamisele eelnõu, milles võetava laenu summa oli tõusnud 500 tuhande euroni. See on „hea“ näide mõtestatud arendustegevusest ning demokraatiast. Lolliks tehti vallavalitsuse ning eelarve- ja arenduskomisjoni liikmed. Koalitsioon eiras ka haridus- ja noorsookomisjoni otsust, kes soovis lisaeelarvest suunata osa raha õppevahendite soetamiseks. Milleks meile üldse komisjonid, kui nendega ei arvestata.
Lisaks kubises lisaeelarve projekt vigadest, mille parandamiseks oleks olnud mõistlik lisaeelarve arutelu katkestada, vead parandada ning tulla peale teiste päevakorrapunktide arutamist sama küsimuse juurde tagasi. Kahjuks seda ei tehtud. Täna on meil kõigil võimalik imetleda vigast määrust Riigi Teatajast. Türi vallale see au ei tee.
Osa laenust soovis koalitsioon kasutada kolledži ühiselamu akende vahetamiseks. Vallavanema selgitusel tahetakse parandada eakate elamistingimusi. Usun, et eakate elamistingimuste parandamise vastu ei ole kellelgi midagi, kuid nii oluliste otsuste tegemine peab toimuma volikogu poolt kinnitatud arengustrateegia, arengukava, tegevuskava, eelarvestrateegia ning iga-aastaste eelarvete alusel. Arengukavas (mida hiljuti alles muudeti) ei ole sõnagi eelpool nimetatud hoone uuest kasutamisotstarbest.
Türi vallal on riigihangete plaan. Pean tunnistama, et meie omal ajal selle koostamiseni ei jõudnud. Olulisem on aga see, kuidas hankeid korraldatakse. Tegemist ei ole tõsiste hangetega, kui kutsed hankel osalemiseks saadetakse firmadele, kellel ei ole elektritööde tegevusluba või hanked on üleval valla kodulehel ainult loetud tunnid. Ja nii võidabki elektritööde hanked volikogu esimehele kuuluv firma. Eetikast ja südametunnistusest antud juhtumil rääkida on ilmselt kohatu. Tasub veel meenutada, et volikogu esimees oli see, kes korruptsiooni TASA tegevuses märgates KAPO poole pöördus. Järeldused tehku sellest igaüks ise.
Lõpetuseks tahan öelda, et inimesed saavad valimistel ise otsustada, kas tahavad Eestis elu paremaks muuta. Ei ole mõtet kiruda taga pea-, rahandus- või majandusministrit. Süüdi on kohalikud poliitikud, kes lasevad neil niimoodi käituda ning seavad erakonna ning oma isiklikud huvid riigi ja valla arengust olulisemaks.

Mida mina teeksin teisiti?

Eesti riigis on midagi mäda. Järjest vähemaks jääb neid inimesi, kes tunnevad uhkust Eesti riigi üle. See ei ole see riik, millest aastakümneid tagasi unistasime. Valitsuskoalitsiooni poliitikud räägivad Eesti riigi tohututest edusammudest. Kohati võib jääda mulje, et Eesti ongi jõudnud juba viie rikkama riigi hulka. Paraku on tegemist ainult ühe ilusa muinasjutuga, edu ja jõukus inimesteni jõudnud ei ole. Ainuüksi eelmisel aastal lahkus Eestist ligikaudu üksteist tuhat inimest (rohkem kui on Türi vallas elanikke), kodukulud suurenevad, kümned tuhanded lapsed elavad süvavaesuses, kümned tuhanded inimesed käivad põhikohaga tööl ning saavad selle eest ainult miinimumpalka. Eestis on arestitud üle saja tuhande pangakonto, sest inimesed ei suuda enam võetud kohustusi täita.
Oma inimeste elujärje parandamiseks raha ei jätku, samal ajal matame sajad miljonid eurod Eesti riigi raha Estonian Airi ning Jordaaniasse ja USAsse. Kohatu on kulutada erakondade rahastamiseks 5,4 miljonit eurot, kui Eestis on nii palju tõsiseid probleeme. Kas see on ikka riik, mille üle peame uhkust tundma. Kas tõesti peab kulutama miljoneid eurosid (meie ühist raha) poliitpropaganda ja erinevate küsitluste korraldamiseks. See ongi Eesti Asja ajamine, vähemalt IRLi moodi. Skandaal järgneb skandaalile ning tänu partei lihtliikmetele, kes seda vaikides heaks kiidavad.
Ei tohi unustada, et meie kõik saame kaasa aidata ausama, läbipaistvama ja demokraatlikuma riigi ülesehitamisel. Elu Eestimaal sõltub veel siia jäänud inimestest. Meie kohus on kaasa mõelda, osa võtta, kõneleda, kirjutada, minna valima.
Sellest põhimõttest lähtun ka mina. Minu ettepanekutest saad edaspidi siit lugeda. Loodan, et need panevad mõtlema ning aitavad valikute tegemisel.