31 august 2011

Teadmistel on hindamatu väärtus

1. septembril alustab Türi vallas kooliteed 969 õpilast, nendest põhikooli osas 760 ja gümnaasiumi osas 190 õpilast. Esimesse klassi astujaid on kokku 76, gümnaasiumi kümnendas klassis alustab 53 õpilast ning Türi Toimetulekukoolis jätkab kooliteed 19 õpilast. 1. septembrist lahutava mõne päev jooksul võib õpilaste arv küll veel mõnevõrra muutuda.

Türi Vallavalitsuse nimel tervitan kõiki esimese koolipäeva puhul. Noorte päralt on tulevik ning teadmistel hindamatu väärtus. Meie elus on viimastel aastakümnetel toimunud väga suured muudatused. Kui raadio jõudmine meie kodudesse võttis aega aastakümneid, siis interneti hakkasime kasutama juba oluliselt lühema aja vältel, Facebookist rääkimata. See näitab, et muutused meie ümber toimuvad järjest kiirenevas tempos.
Eesti riik vajab haritud kodanikke, kes saavad elus ise hakkama. Loodame, et noortest saavad head ja aktiivsed kodanikud, kes näevad meid ümbritsevat ühiskonda lahtiste silmadega, märkavad neid, kes ühiskonnas abi vajavad, hoolivad oma vanematest ning tahavad ja oskavad elu meie ümber paremaks muuta. Kui me muutume üksteise suhtes sallivamaks, sõbralikumaks ja hoolivamaks, muutub ka ühiskond igas mõttes tervemaks ja tugevamaks.
Elus toimetulemiseks annab koolitarkus vajaliku alge. Tänapäeva ühiskonnas ei too meile keegi midagi kandikul kätte. Meil kõigil tuleb võidelda oma koha ja positsiooni eest ühiskonnas, oskused ja teadmised on vajalikud nii hariduse omandamisel, kui oma töö- ja perekonnaelu korraldamisel, samuti poliitikas tegutsemiseks.
Õppida ei ole kunagi hilja. See kehtib nii noorte kui ka vanade kohta. Õppides saame paremini aru ühiskonnas toimuvast. Eesti riigi, Türi valla ja meie igaühe heaoluni viib tee, mis saab alguse sealt, kus kooliuks avaneb. Ilusat uue kooliaasta algust!

Artikkel ilmus Türi Rahvalehes 26.08.2011