30 märts 2012

Palju kära koondamishüvitise suuruse ümber

Türi Rahvalehe viimases artiklis kirjutan, et vallavalitsuse ametniku koondamishüvitis on kordades suurem abivallavanema koondamishüvitisest. Paraku on see nii, koondamishüvitist tuleb maksta Eesti riigis kehtivate seaduste alusel.
Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse põhimääruse § 25¹ (Sotsiaalsed garantiid) alusel pidi abivallavanemale maksma tema ametist vabastamisel hüvitist kolme kuu ametipalga ulatuses (kui ta on töötanud abivallavanemana kaks kuni kaheksa aastat). ATS järgi on nii, et ametniku koondamise korral ei oma konkreetses asutuses ametnikuna töötamise aeg tähtsust, ametniku koondamisel arvestatakse üldist ATSi staaži. Pika avaliku teenistuse staaži korral on ka koondamishüvitis suurem.

Me elame ülepolitiseeritud ühiskonnas

Eesti riigis toimuvast on viimasel ajal raske aru saada. Inimesed ei suuda enam taluda seda ülbust  ja üleolevat suhtumist, millega meid päevast päeva kostitatakse. ACTA, Töötukassa, õpetajate töötasu või Euroopa stabiilsusmehhanismi aluslepingu ümber toimuv omab tegelikult oluliselt suuremat tähendust. Põhjus on ilmselt selles, et me oleme oma elu ülepolitiseerinud.
Enda ja partei eesmärkide saavutamise nimel ei valita vahendeid. Nii oli see ka hiljuti Türil. Niite tõmbasid siit valitud Riigikogu liikmed, kes mõnele kohalikule „tegijale“ nende eest isegi vajalikud kirjatükid valmis kirjutasid. Mis teha, kui see endal üle jõu käib. Türil toimuv meenutab Pomerantsi juhtumit, kes Riigikogu liikmena sekkus Toila võimutülisse. IRLi liige Aimar Altosaar kirjutas, et tal on sügavalt piinlik erakonna juhtide sellise käitumise pärast. Tegelikult on iga erakond oma liikmete nägu, kelle vaikival nõusolekul Toompeal tegutsetakse. Meie vallast pärit IRLi ja Reformierakonna liikmed peaks saama aru, et  neist sõltub mitte ainult kohapeal toimuv, vaid Eesti riigi areng tervikuna. Tahaks, et Riigikogu liikmed ikka riigi juhtimisega tegeleksid.
Selgusetu on, miks valla juhtimiskulu suureneb, pigem oleks pidanud tõstma kõigi vallavalitsuse töötajate palka. Abivallavanemate ametikohtade kaotamine oleks andnud selleks hea võimaluse. Selle asemel moodustati täiendavalt arendusjuhi ametikoht, mis suurendab ainuüksi vallavalitsuse personalikulu üle 28 000 euro (üle 440 000 krooni) aastas. Sellise ametikoha vajadusest oleksime me võinud rääkida pärast valdade ühinemist. Nüüd, kuus aastat hiljem, tuleks juhtimiskulu vähendada. Tegeliku töö teevad vallavalitsuse ametnikud, kes saavad oma tööga suurepäraselt hakkama. Ebaõiglane on ka palgapoliitika - kuidas muidu selgitada asjaolu, et loodud ametikoha palk on pea poole suurem teistele ametnikele makstavast tasust. Esmakordselt tehakse vahet ka osakonnajuhatajatele töötasu määramisel, mis uutel tulijatel, vaatamata väiksemale töökoormusele, on võrreldes teistega oluliselt suurem. Mõtlema peaks valla vajadustele, mitte oma (erakonna) liikmete ja toetajate heaolule.
Ei saa jätta mainimata veel ühte olulist asjaolu, millest koalitsioon ilmselt rääkida ei taha. Palju kõneainet tekitanud abivallavanemate ametikohad on tõesti kaotatud. Kui abivallavanemale oli põhimääruse järgi ette nähtud kolme kuu suurune lahkumishüvitis, siis nüüd sama ametniku koondamisel tuleb arvestada juba kümne kuu põhipalga suuruse hüvitisega.
Toon veel ühe näite. Uus koalitsioonileping räägib kodanikuühiskonna kaasamisest ning otsuste ettevalmistamise kvaliteedi parandamisest. Samal ajal muudeti Türi valla ja ametiasutuse põhimäärust ilma neid eelnõusid komisjonidesse saatmata. Ei piisa ainult argumendist, et MEIE oleme nii kokku leppinud. Kui me nii oluliste otsuste (valla ja ametiasutuse põhimääruse) muutmist ei pea vajalikuks arutada komisjonides, siis tuleks need komisjonid laiali saata.