17 jaanuar 2012

Muudame vallavalitsuse kui ametiasutuse töö tõhusamaks ja efektiivsemaks

Pealkiri on sõna-sõnalt kirjutatud maha Eesti Reformierakonna Türi piirkonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu Türi osakonna vahel sõlmitud Türi Arengu Leppest. Õige eesmärk, millest lähtuvalt oleme kogu aeg vallavalitsuse tööd korraldanud. Samas usun, et valijate jaoks tuleks täpsustada mõningaid asjaolusid.
Esiteks oleks aus tunnistada, et poliitiliste abivallavanemate kohad moodustati pärast valimisi reformierakonna, mitte valimisliidu ettepanekul. Sama ettepaneku (moodustada kaks abivallavanema ametikohta) tegi ka Pipi-Liis Siemann enne valimisi. Loodan, et reformierakonna ja isamaaliidu liikmed on aru saanud, et mõned aastad tagasi tehtud otsus ei olnud kõige mõistlikum ning läheb vallale kalliks maksma.
Poliitiliste abivallavanemate ametikohtade kaotamine on valijatele kindlasti meelepärane, kahjuks ei tea nad midagi muudatustega kaasnevatest kuludest.
Kaotades abivallavanemate ametikohad, tuleb komplekteerida arendus- ja rahandusosakonna ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ametikohad. Sisuliselt suurt midagi ei muutu, sest tänaseni on abivallavanemad täitnud ka osakonna juhataja ülesandeid. Osakonna juhataja ametipalk on küll väiksem (99 eurot) abivallavanema ametipalgast, kuid abivallavanema ametikohta kaotamisel tuleb talle maksta hüvitist kolme kuu ametipalga ulatuses. Kokkuhoiu asemel tuleb vallaeelarvest kulutada hüvitiste maksmiseks üle 12 000 euro. Seda raha saaks kogukonna jaoks mõistlikumalt kasutada.
Tegelikult ei ole Türi Arengu Leppes midagi uut. Loodan, et Türi vald tegutseb nagu ennegi valla arengukava alusel, sest leppes nimetatakse tegevusi, mis ammu kokku lepitud ning millega vallavalitsuse ametnikud igapäevaselt tegelevad.
Et lõpuni aus olla, pean tunnistama, et üks oluline erinevus on. Nimelt saab Jaan Arvola endale kauaoodatud vallavolikogu esimehe koha, millega valimisliit nõus ei olnud.