29 juuni 2013

Ainult demokraatlike valitsemispõhimõtete järgimine, ausus ja avatus on parim rohi valijate usalduse võitmiseks ning kõikvõimalike probleemide ärahoidmiseks

Ainult demokraatlike valitsemispõhimõtete järgimine, ausus ja avatus on parim rohi valijate usalduse võitmiseks ning kõikvõimalike probleemide ärahoidmiseks. See on vastus volikogu esimehe viimasele kirjatükile Türi Rahvalehes. Probleemid on tekkinud ilmselt sellest, et volikogu esimees ning IRL ei ole suutnud nendest põhimõtetest oma tegevuses lähtuda. Uus koalitsioon on olnud võimul juba üle pooleteise aasta, kes on keelanud korraldada hankeid läbipaistvamalt ja ausamalt. Selle asemel põhjendab volikogu esimees oma tegevust eelneval perioodil tehtuga. Või arvab Raivo Pink tõesti, et volikogu esimehena võib ta sisuliselt teeseldud hanke ning olematu konkurentsi tingimustes suvalist hinda küsida. Volikogu esimehe puhul on see lubamatu. Ei tohiks unustada ka allhankeid valla objektidel, mis muudavad oluliselt artiklis kirjeldatud protsente.
Nüüd palkadest. Kahjuks jätab Raivo Pink osa infost enda teada. Tegelikult on vallavanema palk olnud kõik need aastad ühesugune. Erinevus tuleneb sellest, et põhipalgale lisandus tasu avalikus teenistuses tööl oldud aastate eest. Kui Pipi-Liis Siemann oleks peale valimisi jätkanud tööd vallavalitsuse arendusspetsialistina, oleks ka tema palk täna suurem. Ilmselt huvitas teda ainult võim, töö volikogus (mille liikmeks ta valiti) või vallavalitsuse spetsialistina teda ei huvitanud.
Ajalehes graafikute avaldamise asemel oleks Raivo Pink võinud ausalt kirjutada, et tema tahtis jätta volikogu esimehe tasu endiseks ning kutsus ka teisi volikogu liikmeid temaga ühinema. Õnneks ei toetanud Raivo Pinki ka mitmed IRLi liikmed. Volikogu esimehe tasu vähendas vallavolikogu 25.01.2012 toimunud koosolekul. Olen kindel, et olulisemate kohtade jaotus oli uue koalitsiooni liikmete vahel selleks ajaks juba kokku lepitud. Sisuliselt võitles Raivo Pink volikogu koosolekul selle nimel, et saada endale suuremat hüvitist. Tegelikult võiks volikogu esimehe tasu veelgi vähendada, sest volikogu esimehe rolli ei tasu üle tähtsustada, volikogus on 23 liiget, kes kõik on saanud valijatelt volituse nende nimel tegutsemiseks. Seda enam, et valijatelt saadud häälte arvu alusel jäi Raivo Pink alles kaheteistkümnendale kohale.
Graafikuid oleks ajalehte mahtunud kindlasti rohkem. Näiteks oleks võinud näidata, palju tekitas vallale kahju tähtajalise lepinguga tööle võetud nõunikule töölt lahkumisel kolme kuu töötasu suuruse hüvitise maksmine. Kahe-kolme päeva jooksul koondati põhikohaga töötaja ja tema asendaja. Sellest volikogu esimees millegipärast vaikib. Need on ainult üksikud näited ausalt Eesti riigi ja Türi valla asja ajamisest, millest Raivo Pink Türi Rahvalehes kirjutab.