01 juuli 2013

4. Õpetajate töötasu ei tohi olla väiksem riigi poolt lubatust

Üks kuu on jälle läbi, lähemal ajal on oodata haridusministri järjekordseid süüdistusi kohalike omavalitsuste aadressil. Miks ei maksa omavalitsused õpetajatele riigi poolt lubatud tasu, jääb paljudele arusaamatuks. Vähemalt võiks seda selgitada Türi valla õpetajatele ja elanikele meie vallas elav Riigikogu liige. Kahjuks saame tema sulest lugeda ainult artikleid, mis räägivad raha jagamisest. On ikka üks tubli naine, tänu temale saab korda teha lasteaedade piirdeaiad ning raha jagu ka paljude muude probleemide lahendamiseks. Mõni võib-olla nii mõtleb, mina küll ei arva, et Riigikogu peab tegelema lasteaia piirete remontimiseks raha eraldamisega. Eesti riigis on kordades tõsisemaid probleeme (kümned tuhanded vaesuses elavad lapsed, suur väljaränne, suurenevad kodukulud, Estonian Airis ja Eesti Energias toimuv), mis vajavad lahendamist. Riigikogu liige Kaia Iva peaks pigem selgitama haridusvaldkonnas toimuvat, maksaks enne õpetajatele esialgu lubatud töötasu välja ning seejärel hakkaks õpetajatele rääkima järjekordsest palgatõusust. Pigem on tegemist järjekordsete valimiseelsete lubadustega, mis pole mõeldudki täitmiseks.
Volikogus andis vallavanem infot õpetajate keskmise palga kohta valla üldhariduskoolides. Esitatud andmetega tutvumine võttis sõnatuks.
Õpetaja keskmine palk valla üldhariduskoolides
Retla Kool                                          822.- eurot kuus
Laupa Põhikool                                   809.- eurot kuus
Türi Põhikool                                      805.- eurot kuus
Türi Ühisgümnaasium               767.- eurot kuus
Kabala Kool-Lasteaed                        756.- eurot kuus
Tuletame meelde, et riigi poolt kehtestatud miinimumpalk on 715 eurot kuus ning õpetajate keskmine palk peaks olema vähemalt 915 eurot kuus iga õpetaja ametikoha kohta. Riik on omavalitsustele selleks raha eraldanud, nii väidab haridusminister.
Kas ei ole natuke naljakas. Riigi hariduspoliitikat juhib IRLi liikmest minister, sama erakonna liikmed on võimul ka Türi vallas. IRL on demokraatlik erakond (nii nad vähemalt väidavad), IRLi hariduspoliitika (sealhulgas lubaduse tõsta õpetajate töötasu) on kokku lepitud erakonna liikmetega. Süüdistama ei pea haridusministrit, vaid IRLi liikmeid üle Eesti, kes erakonna otsuseid ei täida ning õpetajaid lollitavad. Türi Vallavolikogus on kümme IRLi liiget, nende nimed leiate Türi valla kodulehelt. See on näide ausast Eesti riigi ja Türi valla asja ajamisest, millest Raivo Pink viimases Türi Rahvalehes kirjutab.
Selline olukord tuleb kiiresti lõpetada ning maksta õpetajatele välja riigi poolt eraldatud tasu. Teha tuleb seda veel enne uue õppeaasta algust. Seda enam, et alles mõni päev tagasi tegi haridusminister ettepaneku tõsta miinimumpalka (800 euroni kuus) ning õpetajate keskmist palka (960 euroni kuus).