28 juuni 2013

3. Taastame korrakaitse- ja turvalisuse komisjoni

Turvalisuse tagamisega seonduvast on viimasel ajal palju räägitud. Pea igapäevaseks on muutunud teated avaliku korra sagenenud rikkumistest, kaklustest, röövimistest, inimeste peksmisest ning avalikes kohtades alkoholi tarvitamisest ja lärmamisest.
Jääb arusaamatuks, miks koalitsioon kaotas korrakaitse- ja turvalisuse komisjoni, mis toimus IRLi liikmete peades seda otsust vastu võttes. Türi vallas võiks otsuseid tehes lähtuda ikka talupojatarkusest ning enne otsuse langetamist põhjalikult kaaluda kõiki poolt- ja vastuargumente. Komisjon kaotati, kuid turvalisusega seotud probleemid pole kahjuks kuhugi kadunud, neid tuleb iga päevaga aina juurde. Probleeme mida lahendada või mille lahendamisele kaasa aidata on väga palju. Vald saab senisest enam aidata kaasa naabrivalve arendamisele ning abipolitseinike arvu suurendamisele. Kriisireguleerimisega seonduv on alles lapsekingades, kuhugi ei ole kadunud probleemsed noored. Probleemi lahendamisele aitaks kindlasti kaasa korrakaitse, avaliku korra ja elanikkonna turvalisuse, liiklusohutuse, alaealiste järelevalve ning eelpool nimetatud küsimustega tegelevate erinevate ametkondade kaasamisega seonduvate küsimuste parem koordineerimine. Korrakaitse- ja turvalisuse komisjon  sobib selleks ideaalselt.
Tasub märkida, et endine korrakaitse- ja turvalisuse komisjoni esimees Jaan Arvola on endiselt volikogu liige. IRLi häältega edutati ta koguni volikogu aseesimeheks. Miks ta enam turvalisuse pärast muret ei tunne, jääb arusaamatuks.  Probleeme selles valdkonnas on väga palju. Sain minagi vallavanamana pidevalt hurjutada, et komisjoni poolt tõstatatud küsimustele piisavalt tähelepanu ei pööranud. Endise komisjoni esimehe käitumine tekitab segadust ka noorte hulgas. Jääb arusaamatuks, kas lähtuma peaks inimese (poliitiku) sõnadest või tegudest. Selline kahepalgelisus ongi tekitanud sügava kuristiku poliitikute ja normaalselt mõtlevate ja käituvate inimeste vahele.