05 juuni 2013

1. Volikogu liikmele ei pea volikogu tööst osavõtu eest tasu maksma

Järjest vähem on neid inimesi, kes tunnevad uhkust Eesti riigi üle. Suur väljaränne, kümned tuhanded süvavaesuses elavad lapsed, suured kodukulud ning plahvatuslikult kasvanud inimeste hulk, kes ei tule toime kõige elementaarsemate igapäevaeluks vajalike kulude katmisega. Samal ajal kulutame sadu miljoneid teiste riikide abistamiseks, Ajame Eesti asja, matame tohutuid summasid Estonian Airi ning Jordaaniasse ja USAsse. Lahendamist vajavaid probleeme on palju ning neid tuleb pidevalt juurde. Samal ajal koalitsioon inimeste sissetulekute suurendamiseks vahendeid ei leia. Tõsi, õpetajate, politseinike, päästjate, hooldajate, õdede ja arstide tasu mõne protsendi võrra suurendati, kuid ei ole kellelegi saladuseks, et tänu inflatsioonile on inimeste reaalne ostujõud vähenenud. Samal ajal suurenes kõige rohkem Riigikogu liikmete tasu ning seda vaatamata sellele, et Riigikogu liikme tasu on kümme korda suurem kui näiteks hooldajatel. Tasub meenutada, et üks (puudust kannatav) Riigikogu liige elab ka Türi vallas.
Türi vald peaks näitama riigile eeskuju, alustada võiks Türi Vallavolikogu kulude vähendamisest. Olen seisukohal, et volikogu ja komisjonide liikmetele volikogu ja komisjonide töös osalemise eest tasu maksma ei peaks. Põhjus lihtne. Eestis, sealhulgas Türi vallas on arvukalt mittetulundusühinguid, mille liikmed tegutsevad tasuta oma kogukonna hüvanguks. Ei arva, et volikogu ja komisjonide liikmed peaks siin olema erandiks.
Volikogu esimehe ja komisjoni esimeeste tasu võiks siduda miinimumpalgaga, siis ei pea neid pidevalt muutma. Volikogu esimehe tasu võiks olla 0,5 (160 eurot) ja komisjoni esimeestel 0,15 (48 eurot) miinimumpalka. Arvestades volikogu liikmete töökoormust, oleks see õiglane teiste töötajate ja valla elanike suhtes. Volikogu esimehe rolli ei tohiks üle tähtsustada. Volikogu ei ole äriühing, volikogus on 23 liiget, kes on saanud mandaadi valijate esindamiseks. Volikogu esimehel tuleb esindusfunktsioonid ja töökoormus lihtsalt volikogu liikmete vahel ära jagada.
Loodan, et enamus volikogu liikmetest on minuga samal arvamusel. „Tunnen kaasa nendele volikogu liikmetele“, kelle võitlus koha pärast volikogus on olnud seotud eeskätt isiklike majanduslike huvidega. Peab aru saama, et äriühingu loogikat ei saa tuua üle kohaliku omavalitsuse juhtimisse.
Muudatustega hoiaksime kokku kümneid tuhaneid eurosid, mida saaks kasutada pakilisemate probleemide lahendamiseks.
NB! Hetkel on volikogu esimehe tasu 313 eurot, komisjoni aseesimehel 57,50 eurot ja komisjoni esimeestel 38,50 eurot. Volikogu liikme tasu volikogu töös osalemise eest on 19 eurot, komisjoni liikmele makstakse 6 eurot komisjoni töös osalemise eest.