07 juuni 2013

2. Hangete korraldamist tuleb oluliselt parandada

Türi vallal on riigihangete plaan. Pean tunnistama, et meie omal ajal selle koostamiseni ei jõudnud. Lootsin, et üks oluline puudujääk vallavalitsuse töös saab nüüd lahendatud. Hangete korraldamine peaks tagama valla rahaliste vahendite läbipaistva, otstarbeka ja säästliku kasutamise ning isikute võrdse kohtlemise.
Plaan plaaniks. Olulisem on aga see, kuidas hankeid korraldatakse. Tegemist ei ole tõsiste hangetega, kui kutsed elektritööde tegevusluba nõudvate tööde teostamiseks saadetakse firmadele, kellel ei ole elektritööde tegevusluba või hanked on üleval valla kodulehel ainult loetud tunnid.
Kas me nii saame rääkida valla rahaliste vahendite säästlikust ja otstarbekast kasutamisest ning isikute võrdsest kohtlemisest? Kõige kurvem on see, et need hanked on võitnud volikogu esimehele kuuluv firma. Kas see ongi valla aus, läbipaistev ja demokraatlik valitsemine, mida meile poolteist aastat tagasi lubati? Tegemist on valla jaoks väga suurte summadega, mida saaks otstarbekamalt kasutada. Ja nii makstakse 4-5 päeva kestva töö (jõulukaunistuste ülespanemine) eest tasu, mille teenimiseks paljud inimesed peavad käima tööl ligemale aasta. Samas rõhutavad volikogu esimees ja vallavanem pidevalt, et raha ei ole. Nii ongi raske mõista, miks vald ei leidnud raha õppevahendite soetamiseks, jättes haridus- ja noorsookomisjoni üksmeelse otsuse tähelepanuta.
Juriidiliselt võib-olla ongi tegemist JOKK-skeemiga, kuid hindama peaks eelkõige ausust. Tasub meenutada, et volikogu esimees oli see, kes alles hiljuti korruptsiooniohtu märgates KAPO poole pöördus. Raske on uskuda, et ta tahtis midagi paremaks muuta. Pigem sooviti nii oma võimu kindlustada, võttes eeskuju ajaloos toimunud sündmustest.
Lõpetuseks tahan öelda, et hangete plaani ei ole vaja järjekordse linnukeste tegemiseks, see peaks tagama valla raha säästlikuma kasutamise. Kes keelab hankeid kuulutamast välja 2 kuni 3 kuud enne tööde teostamise algust, eriti valdkondades, kus konkurents tegelikult puudub. Nii saaks ka volikogu esimees inimestele ausalt silma vaadata.