03 veebruar 2012

Füüsilise isiku tulumaksu laekumine 01.-31.01.2012

Käesoleva aasta jaanuaris laekus Türi vallale füüsilise isiku tulumaksu 387 918 eurot, mis moodustab 8,87% käesoleva aasta plaanist. Võrreldes eelmise aasta jaanuariga on tulumaksu laekunud suurenenud 3,25%       (12 217 eurot). Kui tulu suureneb, saab vald suunata raha nendele kuluridadele, mida eelnevatel aastatel kõige rohkem vähendati.

Tulumaksu laekumine 2008-2012
2008 laekumine            - 5 345 000,45 eurot
2009 laekumine            - 4 468 016,51 eurot
2010 laekumine            - 3 973 804,15 eurot
2011 laekumine            - 4 167 194,00 eurot
2012 plaan                    - 4 375 553,00 eurot.