04 oktoober 2011

Türi suurvalla moodustamisest möödub kuus aastat

Artikkel ilmus Türi Rahvalehes 30.09.2011
23. oktoobril tähistab Türi vald kuuendat aastapäeva. Valla aastapäeva puhul on pidu peetud valla erinevates piirkondades. Käesoleval aastal on kõik oodatud Laupa mõisa, kus antakse juba viiendat korda välja Türi vallale osutatud väljapaistvate teenete eest Türi valla aukodaniku nimetus ja Türi valla vapimärk.
See, kuhu me täna oleme jõudnud, on pikaajalise arengu tulemus. Vaatamata majanduslangusele on meil hästi läinud, oma panuse selleks on andnud paljud Türi valla inimesed.
Oleme investeerinud üle kahesaja miljoni krooni. Tehtud investeeringud on ennast õigustanud. Toon siinjuures ainult mõne näite. Kultuurimaja ruumid on hilisõhtuni tuledesäras ning üha sagedamini toimuvad siin erinevad maakondlikud ja vabariiklikud üritused. Türi Noortekeskus pakub noortele erinevaid võimalusi oma vaba aja veetmiseks. Türi lastepark on täis laste naeru ja kilkeid hiliste õhtutundideni välja. Lisaks oma valla inimestele käivad siin lapsed mängimas ka naaberomavalitsustest. See kõik näitab, et oleme teinud õigeid asju.
Kahjuks on majanduslangus mõjutanud ka Türi valla arengut. Oluliselt vähenenud sissetulekud ei võimalda liikuda edasi nii kiirelt kui eelnevatel aastatel. Meil on kõik arved makstud ning valla palgal olevad töötajad oma tasu alati õigel ajal kätte saanud. Tänu aktiivsele projektitööle jätkub ka investeerimistegevus.
Pooleli on Türi linna vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine ja laiendamine. See on Türi valla suurim investeering (üle 100 miljoni krooni), mis võimaldab sadadel peredel saada puhast joogivett ning liituda ühiskanalisatsiooniga. Projekt laieneb ka maapiirkondadesse. Ettevalmistustööd on tehtud ning lähiajal algab Türi Toimetulekukooli õpppehoone rekonstrueerimine ja Retla õpilaskodu ehitus. Teeme koostööd Maanteeametiga Türi linna läbivate riigimaanteede rekonstrueerimisprojekti koostamisel, tee-ehitus algab 2013. aastal.
Suurim muudatus on toimunud hariduse korralduses. Endise kahe gümnaasiumi asemel alustasid tänavu sügisel tegevust Türi Põhikool ja Türi Ühisgümnasasium. Reformi tulemusel lahutati gümnaasium põhikoolist. Eesti haridustrateegia 2020 koostanud ekspertide arvamusel on gümnaasiumi lahutamine põhikoolist Eestis üks kõige kiiremini lahendamist vajavaid ülesandeid. Kindlasti tegime ka vigu, kuid nüüd tuleb minna edasi. Põhikooli õpitingimuste parandamine on lähiaastatel valla üks olulisemaid ülesandeid.
Positiivse kõrval on ka muret tekitavat. Kurvaks teeb suur tööpuudus ning elanike arvu pidev vähenemine. Kahjuks ei saa Türi vald siin üksi midagi ära teha, olukord muutub alles siis, kui riigi tasemel mitte ainult ei räägita regionaalpoliitikast, vaid astutakse ellu viima reaalseid samme olukorra parandamiseks. Kuid elu läheb edasi. Kõik uus sünnib visa töö tulemusel. Tuleb seada sihte ning tegutseda püstitatud eesmärkide saavutamiseks.
Õnnitlen Teid Türi valla 6. aastapäeva puhul. Loodame, et vald areneb ning meie elu muutub seeläbi veelgi paremaks.

Aivo Prüssel
Türi vallavanem