13 september 2011

Õpetajate palgast

Viimasel ajal räägitakse jälle õpetajate palgast. Internetis Facebooki suhtlusvõrgustikus on algatatud kampaania, mis nõuab õpetajatele vähemalt Eesti keskmise palga maksmist. Täna on õpetaja palk kolmandiku väiksem Eesti keskmisest. Olukord muutub iga kuuga järjest hullemaks, sest inflatsioon suureneb ning sama raha eest saab igal järgmisel palgapäeval poest osta järjest vähem.
Tegelikult ei ole mures ainult õpetajad. Järjest enam on neid inimesi, kellel on raskusi igapäevase toimetulekuga. Teenitud palgast lihtsalt ei piisa, et uue palgapäevani ära elada. Mis saab veel siis, kui lähenev talv toob endaga kaasa suurenevad elektri ja küttearved.
Statistikaameti andmetel oli Eesti keskmine palk 2011. aasta teises kvartalis 857 eurot (13 409 krooni). Kahetsusega peab tunnistama, et Türi valla palgal oleva rohkem kui 400 töötaja keskmine töötasu eelmisel aastal oli 635 eurot (seda koos lisatasudega). Türi valla palgal olevatest töötajatest sai Eesti keskmist palka ainult 5% töötajatest. Kurb, aga tõsi.
Kahjuks ei taha me endale tunnistada, et maailm meie ümber on viimastel aastatel väga palju muutunud. Majanduslangus, inflatsioon, elanikkonna ning õpilaste arvu vähenemine eeldab muudatusi ka meie igapäevastes tegemistes. Rääkides õpetajate palgast, tahaks kiita Jaak Aaviksood, kes rääkis ausalt põhjustest ning pakkus ka välja lahendused õpetajate palga tõstmiseks.
Haridus on seni olnud püha ja puutumatu,  rääkides haridusökonoomikast, omavalitsuse või riigi võimalustest, tunned ennast pigem „rahvavaenlasena“. Tegelikult on probleem hästi lihtne. Kui meil on vähe õpilasi õpetaja kohta, jäävadki õpetajate palgad madalaks. Õpilaste arv on vähenenud kolmandiku võrra, õpetajate arv aga jäänud praktiliselt samaks. Mingeid muudatusi ei ole toimunud ka koolivõrgus, suletud on ainult mõned algkoolid, mille tulemusel on kaotanud töö suhteliselt väike arv õpetajaid.
Olen sama meelt, et võimalused õpetajate palga tõstmiseks on olemas. Kriitiliselt tuleb üle vaadata koolivõrk, klassikomplektide arv ja koolide koosseis. Kui me peame õpetajate palga tõstmist vajalikuks ning seda kogukonnas (riigis) kõik tahame (mitte ei räägi ainult sellest), jõuame kindlasti soovitud tulemuseni.
Saan aru, et IRL peab õpetajate palga tõstmist väga oluliseks, kuidas muidu tõlgendada ministri viimase aja sõnavõtte. Järelikult on see teema erakonna liikmetega põhjalikult läbi arutatud. Miks räägib õpetajate palgast ainult minister, mitte aga erakonna liikmed kohapeal (Türi vallas). Vallamaja (vallavanema) uks on kõigi jaoks avatud, koos tegutsedes (arutades) leiame kindlasti soovitud lahenduse. Türi vald võiks siin teistele eeskuju näidata.
Olen arvamusel, et IRLi Türi piirkonna liikmed ei käitu oma valijate ees ausalt. Kogukonna huvide eest tuleb seista kogu aeg, nii kaolitsioonis kui opositsioonis olles. Seda enam, et volikogu ei ole lükanud tagasi ühtegi IRLi head ettepanekut. Meenub ainult Raivo Pingi ettepanek progümnaasiumi moodustamise kohta. Tegelikult ei saagi aru, milline on riigi hariduspoliitika. Minister (IRLi liige) tahab põhikooli ja gümnaasiumi lahutada, meie (IRLi Türi piirkonna liikmed) mitte.
Tekkinud olukorda tuleks võrrelda eraettevõtluses toimuvaga. Nii nagu paljudes ettevõtetes on ka Türi Vallavolikogu liikmetest ettevõtjad oma firmades töötajaid koondanud. Majanduslikku olukorda arvestades igati mõistlik tegevus. Ega vald erafirmast suurt erine, tulud ja kulud peavad nii erafirmas kui vallas tasakaalus olema. Vahe on ilmselt ainult selles, et vallas ebapopulaarseid ettepanekuid tehes võid valimistel mõne hääle kaotada ning nii mõnegi inimese eluunistus (võimust)  võib saada kinnitust ainult unenägudes.