20 september 2011

Kas Raivo Pingi poolt esitatud eelnõusse saab tõsiselt suhtuda?

Türi Vallavolikogu liige Raivo Pink esitas eelnõu, mille tulemusel peaks alates 1. jaanuarist 2012 vähendama Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse koosseisu ühe abivallavanema ametikoha võrra (kulud suured). Loed Raivo Pingi esitatud eelnõu ning vägisi tuleb pisar silma, kui tubli inimene. Kui tagamaid et tea, võidki arvata, et eelnõu on esitatud siirast soovist valla majanduslikku olukorda parandada.
Poliitiliselt väga hea ettepanek, ilmselt loodab IRL sellega saada valimistel mõne lisahääle. Samas on minu arvutis Pipi-Liis Siemanni poolt saadetud kiri, mis peab vajalikuks Türi vallas kahe abivallavanema ametikoha moodustamist. Vastav ettepanek on sõna-sõnalt alljärgnev:

Jaotada Türi vallas poliitilised positsioonid alljärgnevalt:
1.1.  Türi Vallavolikogu esimees – Türi Sotsiaaldemokraatliku Valiku esindaja
1.2.  Türi vallavanem – Isamaa ja Res Publica Liidu esindaja Pipi-Liis Siemann
1.3.  Türi Vallavolikogu aseesimees – Eesti Keskerakonna esindaja Jaan Arvola
1.4.  Türi abivallavanem - Isamaa ja Res Publica Liidu esindaja
1.5.  Türi abivallavanem – Türi Sotsiaaldemokraatliku Valiku esindaja“
Nüüd võiks meenutada neid kordi, kui IRL on kritiseerinud abivallavanemate ametikohtade moodustamist. Olen kindel, et võimule saamise nimel oleks IRL olnud valmis võtma ametisse ka kolm või neli abivallavanemat. Minule jääb arusaamatuks, kuidas on võimalik nii silmakirjalikult käituda.
. Abivallavanemaid on tõesti kaks, kuid täiendavat kulu nad vallale kaasa ei toonud. Põhjuseks asjaolu, et juba mitu aastat (arvestades majanduslikult keeerulist olukorda) on näiteks Üllar Vahtramäe abivallavanemana täitnud ka eelarve- ja rahandusosakonna juhatajana ülesandeid. Abivallavanema ja osakonna juhataja (samal ajal ka vallavalitsuse liige) töötasu vahe on ainult 99 eurot (aastas 1188 eurot). Samas oleme hoidnud kokku 3068 eurot, sest vallavalitsuse liikmeid on endise viie asemel neli.
Raivo Pinki häirib ka asjaolu, et vallavalitsus on andnud hallatavatele asutustele suunised eelarvete oluliseks vähendamiseks, kuigi asutuste ülesanded pole vähenenud. Mis teha, kui omavalitsustele laekub senisest oluliselt vähem raha. Raivo Pingile tuletan meelde, et kohalike omavalitsuse tulubaasi oluline vähenemine on toimunud IRLi (sealhulgas ka Raivo Pingi ja teiste Türi piirkonna IRLi liikmete) heakskiidul. Pigem ootaks Raivo Pingilt ettepanekuid, mis aitaks suurendada kohalike omavalitsuste tulubaasi.
Raivo Pingile teeb muret ka vallavalitsuse töötajate suur arv. Tegelikult on vallavalitsusest koondatud juba kaheksa inimest. Teistes valla asutustes nii suures mahus koondamisi toimunud ei ole.