30 märts 2012

Palju kära koondamishüvitise suuruse ümber

Türi Rahvalehe viimases artiklis kirjutan, et vallavalitsuse ametniku koondamishüvitis on kordades suurem abivallavanema koondamishüvitisest. Paraku on see nii, koondamishüvitist tuleb maksta Eesti riigis kehtivate seaduste alusel.
Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse põhimääruse § 25¹ (Sotsiaalsed garantiid) alusel pidi abivallavanemale maksma tema ametist vabastamisel hüvitist kolme kuu ametipalga ulatuses (kui ta on töötanud abivallavanemana kaks kuni kaheksa aastat). ATS järgi on nii, et ametniku koondamise korral ei oma konkreetses asutuses ametnikuna töötamise aeg tähtsust, ametniku koondamisel arvestatakse üldist ATSi staaži. Pika avaliku teenistuse staaži korral on ka koondamishüvitis suurem.