04 oktoober 2011

Järvamaa Omavalitsuste Liidu tegevusest

Türi Vallavolikogu viimasel koosolekul (28.09.2011) andis Toomas Tippi (JOLi tegevdirektor alates 01.09.2011) informatsiooni JOLi tegevusest. Koostöö maakonna omavalitsuste vahel on oluline, aitab kulusid kokku hoida ning loob eeldused erinevates valdkondedes koostööd tegevate omavalitsuste ühinemiseks.
Järvamaa Omavalitsuste Liit ja selle liikmed on asutanud mitmeid ühisasutusi. Nende asutuste eesmärgiks on koondada kohalikele omavalitsustele määratud funktsioonide täitmine ühe teostaja kätte.
Toon siin ära loetelu erinevatest ühisasutustest: AS Väätsa Prügila, MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, AS Järvamaa Haigla, SA Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus, MTÜ Järvamaa Ühistranspordikeskus, SA Järvamaa Arenduskeskus. Ma ei hakka nimetama loetletud ühisasutuste ülesandeid, kuid olen kindel, et koos tegutsedes on erinevate funktsioonide täitmisega seotud kulu oluliselt väiksem. Lisades sellesse loetelusse maakonna infroportaali, ühisürituste (sealhulgas õpilas- ja noorteürituste) korraldamise, turismialase koostöö, õpetajate ainesektsioonide töö korraldamise ning mitmed muud tegevused, võime rääkida maakonna omavalitsuste tulemuslikust koostööst. Paljudel teistel maakondadel kulub samale tasemele jõudmiseks veel hulk aega.
Kuid ka meil tuleb minna edasi. Millised on edaspidised arengud, sõltud JOLi liikmetest ja tema juhtiorganitest (üldkoosolekust ja juhatusest). JOLi juhatusse kuulub Paide linnapea ning kõik vallavanemad. JOLi üldkoosolekul esindavad Türi valda vallavolikogu esimees Toomas Marrandi, vallavolikogu liige Raivo Pink, vallavanem Aivo Prüssel ja abivallavanem Üllar Vahtramäe.
Olen kindel, et JOLil on arenguruumi. Vaadates teiste riikide kogemusi, peame ka meie liikuma edasi. Uute väljakutsete püstitamine on eelkõige selleks valitud inimeste (nende enda nõusolekul) kohustus.
Meenutame nüüd Türi Vallavolikogu liikme Raivo Pingi esitatud eelnõu, mis räägib kokkuhoiust ja struktuursete reformide vajalikkusest. Miks mitte alustada JOList, kahjuks on Raivo Pink üks vähestest, kes harva üldkoosoleku töös osaleb, rääkimata sisuliste ettepanekute tegemistest. See oleks õige koht, et aidata ellu viia IRLi poolt propageeritud haldusreformi. Kui ei ole aega või tahtmist, võiks oma koha kellelegi teisele loovutada.
Miks ma seda räägin? Teeb kurvaks, et Türil juba üle 10 aasta tagasi alguse saanud vastasseis erinevate poliitiliste jõudude (tegelikult inimeste) vahel süveneb. Kogukond on väike, üksteise ülekavaldamine ainult süvendab vastasseisu. See teeb kurvaks, see takistab nii maakonna kui valla arengut. Ei hakka siinjuures meenutama neid lubadusi, mis enne valimisi anti. Valla inimeste heaolu nimel tuleb tegutseda ühtemoodi nii koalitsioonis kui opositsioonis olles.